Có 31 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai dự toán giao bổ sung năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 13-10-2023
2 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 12-10-2023
3 Công khai chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 13-09-2023
4 Công khai kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Thông tin ba công khai 23-08-2023
5 Công khai dự toán cắt giảm, điều chỉnh năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 18-07-2023
6 Công khai tình hình thực hiện dự toán thi chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 14-07-2023
7 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý II năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 14-07-2023
8 Công khai tình hình thực hiện dự toán thi chi ngân sách quý I năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 12-04-2023
9 Công khai đánh giá thực hiện thu chi NS 6 tháng đầu năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 07-04-2023
10 Công khai đánh giá thực hiện thu chi NS quý II năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 07-04-2023
11 Công khai dự toán giao bổ sung năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 06-04-2023
12 Công khai đánh giá thực hiện thu chi ngân sách năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 05-01-2023
13 Công khai đánh giá thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 05-01-2023
14 Công khai tình hình thực hiện dự toán quý IV năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 05-01-2023
15 Công khai dự toán năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 03-01-2023
123
TH Ninh Hiệp