Có 16 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 KH tổ chức thi GVG cấp trường năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 15-01-2020
2 KH phát âm chuẩn năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 15-01-2020
3 KH dạy ngoại ngữ năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 15-01-2020
4 KH chuyên môn năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 15-01-2020
5 KH chỉ đạo TBDD năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 15-01-2020
6 KH chỉ đạo công tac Đội năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 15-01-2020
7 KH bồi dưỡng HSG năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 15-01-2020
8 KH bồi dưỡng chuyên môn cho CBGV năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 15-01-2020
9 KHATGT năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 15-01-2020
10 KH đảm bảo an ninh trật tự trường học năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 15-01-2020
11 KH NSTL- VM năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 15-01-2020
12 KH ngoại khóa năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 15-01-2020
13 KH chuyên đề năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 15-01-2020
14 KH chỉ đạo vở chữ đẹp 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 15-01-2020
15 KH chỉ đạo công tác y tế trường học năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 15-01-2020
12
TH Ninh Hiệp